Oslo Bergen Trail
Løypa
Home Norwegian English

  

  

  

Løypa


 


Stien til Bergen

Løypa til Oslo Bergen Trail er ca. 515 km lang og har 18000 meter samlet stigning/fall. Løypa følger  merkede turstier (DNT-stier) der det er mulig og hensiktsmessig. I noen korte partier går løypa i skogs- og fjellterreng uten sti eller følger bare et utydelig tråkk.


Løypa blir oppdatert fortløpende ved behov. Etterhvert legger vi også ut reserveruter, som kan bli tatt i bruk under vanskelige værforhold.