Oslo Bergen Trail
Løypa

Løyper og GPS-spor nedenfor tilhører 2021-utgaven av Oslo Bergen Trail. Oppdateringer kommer så snart som mulig!

 


Stien til Bergen

Løypa til Oslo Bergen Trail er ca. 500 km lang og har 18000 meter samlet stigning/fall. Løypa følger  merkede turstier (DNT-stier) der det er mulig og hensiktsmessig. I noen korte partier går løypa i skogs- og fjellterreng uten sti eller følger bare et utydelig tråkk.


Løypa blir oppdatert fortløpende ved behov. Arrangøren vil kunne aktivere reserveruter under vanskelige værforhold.